Näyttökuva 2022-3-18 kello 12.10.57

Antti Arminen

Myynnin ja asiakaskokemuksen ammattilainen​

Olen erittäin motivoitunut myynnin ammattilainen. Autan asiakasta löytämään juuri oikean henkilön projekteihin ja muihin liiketoiminnan muutoksiin. Vahvuuksiani ovat asiakaspalveluhenkisyys, aktiivisuus, vuorovaikutustaidot ja peräänantamattomuus.

Omaan kokemusta usealta eri alalta ja viime vuodet olen työskennellyt erilaisissa asiakaspalvelun johtotehtävissä. Kasvatan mielelläni ymmärrystä uusista liiketoiminta-alueista sekä organisaatioista. Vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa keskustelemalla ja kuuntelemalla haluan kasvattaa asiakasymmärrystä sekä auttaa heitä tarvittavissa palveluratkaisuissa. Tahtotilanani on luoda ja ylläpitää tiiviitä sekä onnistuneita asiakassuhteita, kehittää asiakaskokemusta, ylittäen asiakkaan odotukset. Pyrin aina oppimaan uutta ja kehittämään itseäni ammatillisesti. Olen motivoitunut muutoksesta ja tulevaisuuden mukanaan tuomista mahdollisuuksista

Avainosaaminen

  • B2B
  • Myynti 
  • Asiakaspalvelu 
  • Esimiestaidot 
  • Markkinointi
  • Liiketoiminnan prosessit 
  • Ravintolaliiketoiminta
  • Viestintä 
  • Tarjoukset
  • Laskutus 

antti.arminen
@graniittiservices.fi

+358 50 537 9426

fi