Arvot

Graniitin arvot pohjautuvat arvostukseen, kunnioittamiseen ja luottamiseen.

Graniitti on paras työpaikka meidän työntekijöillemme ja jokainen työntekijä on meille tärkeä 

Organisaatio on selkeä, jossa jokaisella on selkeä rooli sekä vastuut 

Kehitämme ja edistämme hyvää työkulttuuria säännöllisen, selkeän ja avoimen kommunikoinnin kautta

Kehitämme aktiivisesti osaamistamme, olemme oppiva organisaatio
 

Minimoimme ylimääräistä hallinnointia. Asiat pidämme yksinkertaisina ja selkeinä 

Kasvamme kannattavasti ja olemme vakavarainen yritys

Huomioimme vastuullisuuden liiketoiminnassamme

fi