Graniitilla henkilöstön hyvinvointi on olennainen osa vastuullisuutta

Graniitilla on motivaatio kohdillaan Suurin osa vastaajista koki Graniitilla työskentelyn motivoivana. Konsultin roolissa parhaaksi koettiin työn vaihtuvuus: ihmiset, haastavat ja mielenkiintoiset toimeksiannot, tehtävät ja monipuoliset toimialat. Konsultin työtä kuvailtiin vastuksissa esimerkiksi näin: ”Toimeksianto on rooliltaan ja työtehtäviltään sopivan haastava ja mielenkiintoinen. Saan palautetta työstäni sekä asiakkaalla että Graniitissa ja saan työskennellä mielenkiintoisissa projekteissa, joissa voin …

Hyvä projekti hallitaan johtamalla ihmisiä ja muutosta – anna vuorovaikutuksen kukoistaa

Jokainen projekti on erilainen, sillä vaikka aiheet, tavoitteet ja menetelmät ovat erilaisia, suurimman eroavaisuuden tekevät projektiin osallistuvat ihmiset sekä ihmisten välinen dynamiikka. Niinpä yksi tärkein onnistuneen projektin elementti on hyvä johtaminen. Onnistuneet projektit sisältävät sujuvaa viestintää ja vuorovaikutusta ihmisten välillä. Projekteissa on kyse muutoksesta. Projektipäällikön ominaisuuksista ennen kaikkea ihmisten johtamisen taidot muutoksessa ovat keskiössä. Projektityöskentelyn …

Graniitti Servicen menestys tulee osaavista ihmisistä – palvelutarjontamme laajenee

Graniitti Services Oy jatkoi kasvu-uralla vuonna 2022. Yrityksen liikevaihto nousi edellisestä tilikaudesta 20 prosentilla noin 3,8 miljoonaan euroon. – Menestyksemme on pelkästään ihmisten ansiota ja sitä se on jatkossakin. Loistavan Graniitin tiimin avulla ja vahvojen edellisten tilikausien pohjalta laajennamme seuraavaksi palveluitamme kohti kokonaisvaltaista IT-palvelujen tarjoamista, sanoo Graniitti Services Oy:n toimitusjohtaja Kalle Venäläinen. Vuonna 2023 investoimme palvelujen …

IT-osaajapula on ratkaistavissa

Graniitti Services Oy hyödyntää tehokkaasti Itä-Euroopan nousevaa IT-markkinaa tuomalla paikkariippumattomasti vahvaa teknologiaosaamista Itä-Euroopan maista, kuten Moldovasta ja Romaniasta. Juuri perustettu kansainväliseen liiketoimintaan keskittyvä Granitumi toimii digitalisaation ansiosta joustavasti useissa maissa. It-trendi tulee kehittymään entisestään ja Graniitti Services aikoo pysyä kehityksen mukana. Graniitti Services Oy:n projektipäälliköt, scrum-masterit, toimivat saumattomassa vuorovaikutuksessa asiakkaan ja Granitumin IT-asiantuntijoiden välillä ja …

Tulevaisuuden megatrendit puhuvat vastuullisuuden puolesta

Syksyn 2022 aikana julkaisimme LinkedIn-sivuillamme megatrendejä käsitteleviä julkaisuja. Nostimme niissä SEB:n julkaisemassa raportissa esiteltyjä megatrendejä, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme nyt ja tulevaisuudessa. SEB:n nostamat megatrendit olivat: Tehokkaammat tuotantoketjut – Automatisaatio, robotiikka sekä esineiden internet nousevat esiin tulevaisuuden trendeinä. Teknologian, biologian ja terveydenhuollon risteytys – Tekoälystä tulee lääkäreiden ja biologien tärkein työtoveri. Kiihtyvä digitalisaatio – Myös perinteiset sektorit, …

Graniitin palveluiden laajentaminen

Noin yhdeksän kuukautta sitten Natalia Åkerlund otti yhteyttä entiseen kollegaansa Kalle Venäläiseen. Kalle ja Natalia olivat tutustuneet vuosikymmen aiemmin tehdessään kansainvälistä konsultointia IBM:llä. Elämä vei mennessään ja tiet erkanivat. Natalia jatkoi omaa kansainvälistä polkuaan ja samaan aikaan Kalle kumppaneineen perusti Graniitti Services Oy:n Helsingissä vuonna 2017. Natalia halusi vuosien jälkeen palata konsultoinnin pariin ja Kallella …

Graniitti Services

Yritysvastuusta vastuulliseksi yritykseksi

Termi yritysvastuu on viime aikoina noussut yhä suurempaan rooliin viestinnässä ja yleisessä keskustelussa. Asiakkaat, sijoittajat ja yhteistyökumppanit vaativat jatkossa selkeämpää näyttöä vastuullisesta liiketoiminnasta. Muun muassa Suomen hiilineutraaliustavoite ja huoli ympäristöstä ovat luoneet niin lainsäädännöllisen kuin sosiaalisenkin paineen. Myös työnantajakuvalla on entistä suurempi merkitys, sillä yritykset taistelevat myös parhaimmista työntekijöistä. Euroopan Komissio antoi vuonna 2021 ehdotuksen …

Miksi kokenut asiantuntija on paikkansa ansainnut?

Hanketta tai projektia varten on löytynyt toimittaja, joka on tarjonnut kattavan paketin ja ojentanut oman osaamisensa käyttöön. Mutta tarvitaanko aina kaikkea mitä toimittaja ehdottaa? Kannattaako heti hankkeen alkumetreillä ottaa mukaan asiantuntija, joka osaa sekä perata että kyseenalaistaa, pitää budjetin kurissa ja aikataulusta kiinni? Ottamalla hankkeeseen mukaan kokeneen konkarin, asiakas saa myös aina asiantuntijan ja hänen …

Asiantuntija tuo lisäarvoa liiketoimintakriittisen järjestelmän käyttöönotossa

Jokaisen onnistuneen projektin pohjana on hyvä suunnittelu, joka aloitetaan projektisuunnitelmalla. Suunnitelma pitää sisällään sen, mitä ja miten asiat tehdään sekä sen, miten riskit, muutokset ja ohjaus hoidetaan. Tarkemmat tehtäväkohtaiset suunnitelmat sekä käyttöönottosuunnitelma tehdään erillisinä liitteinä, joihin projektisuunnitelmassa viitataan, tai ylläpidetään erillisessä sovelluksessa. Tämä siksi, että vanha sanonta: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pitää paikkansa. Tärkeää …

Graniitti Services

Vaiheistamalla projektin saavutat maalin selkein askelin

Onko organisaatiossasi käynyt niin, että projektin vaiheistus on jäänyt väliin? Loitko ehkä projektille vain yhden deadlinen ja tavoitteetkin vähän niin ja näin. Ehkä huomasit, että projekti tavoitteineen olisi kannattanut paloitella pienempiin osiin, vaiheistaa. Miksi niin? Projektin vaiheistus on monelle arkipäiväinen aihe, mutta aihe, josta on tasaisin välein hyvä muistutella itseään. Voimakkaan vaiheistuksen ansiosta on mahdollisuus …