Vastuullinen IT – Kohti Kestävää Liiketoimintaa

Vastuullinen IT – Kohti Kestävää Liiketoimintaa 30.10.2023 Lue Blogi Teknologian vahva rooli kestävän liiketoiminnan edistäjänä ja kehittäjänä Tämän päivän liiketoimintamaailmassa ympäristö-, sosiaali- ja hallinnolliset (ESG) kysymykset ovat keskeisiä menestyksen mittareita. Vastuullisen liiketoiminnan saavuttaminen on kuitenkin mahdotonta ilman teknologiaa. Sen on oltava käytössä tavalla, joka auttaa maksimoimaan hyödyt samalla kun minimoidaan haitalliset sivuvaikutukset. Tulevaisuudessa yrityksiin kohdistuvat …

Graniitilla henkilöstön hyvinvointi on olennainen osa vastuullisuutta

Graniitilla on motivaatio kohdillaan Suurin osa vastaajista koki Graniitilla työskentelyn motivoivana. Konsultin roolissa parhaaksi koettiin työn vaihtuvuus: ihmiset, haastavat ja mielenkiintoiset toimeksiannot, tehtävät ja monipuoliset toimialat. Konsultin työtä kuvailtiin vastuksissa esimerkiksi näin: ”Toimeksianto on rooliltaan ja työtehtäviltään sopivan haastava ja mielenkiintoinen. Saan palautetta työstäni sekä asiakkaalla että Graniitissa ja saan työskennellä mielenkiintoisissa projekteissa, joissa voin …

Graniitti Services

Yritysvastuusta vastuulliseksi yritykseksi

Termi yritysvastuu on viime aikoina noussut yhä suurempaan rooliin viestinnässä ja yleisessä keskustelussa. Asiakkaat, sijoittajat ja yhteistyökumppanit vaativat jatkossa selkeämpää näyttöä vastuullisesta liiketoiminnasta. Muun muassa Suomen hiilineutraaliustavoite ja huoli ympäristöstä ovat luoneet niin lainsäädännöllisen kuin sosiaalisenkin paineen. Myös työnantajakuvalla on entistä suurempi merkitys, sillä yritykset taistelevat myös parhaimmista työntekijöistä. Euroopan Komissio antoi vuonna 2021 ehdotuksen …