Eeva Lehtonen

Kansainvälisesti kokenut projekti- ja prosessiammattilainen ERP, muutosjohtaminen ja fasilitointi

Olen kansainvälisesti kokenut projektiammattilainen kattavalla toimitusketju-, ja talouskokemuksella. Urani aloitin globaalissa SAP implementointiprojektissa roll-out asiantuntijana Euroopassa ja Aasiassa. Tämän jälkeen olen toiminut erilaisissa omistaja- ja projektipäällikkörooleissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. Liiketoiminnan prosessikehityksessä olen kokenut mallintaja ja jatkokehittäjä. Olen käyttänyt prosessimallinnusta ja prosessilouhintaa määrittämään kokonaisvaltaisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen

Olen koko urallani ollut mukana 10+ SAP ERP implementoinnissa ja työssäni viimeiset 10 vuotta hallinnoinut kehitysportfolioita eri osa-alueilta. Lukuisten erilaisten projektien kautta olen kokenut projektijohtamisessa, fasilitoinnissa, esiintymisessä, koulutuksessa, asiakas- ja toimittajasuhteiden johtamisessa sekä resurssisuunnittelussa. Kokemus useista kansainvälisistä projekteista takaa, että johdan sujuvasti kulttuurieroja ja globaaleja tiimejä.Vahvuuksiani ovat systemaattinen suunnittelu, kommunikointi, fasilitointi ja muutosjohtaminen

Avainosaaminen

 • Projektien hallinta
 • Kansainväliset projektit
 • ERP järjestelmäkäyttöönotto 
 • Esimiestyö 
 • Liiketoimintaprosessikehitys
 • Viestintä 
 • Vaatimusmäärittely
 • Järjestelmäkonseptin kehitys 
 • Monikulttuuriset tiimit
 • Robotiikkamäärittely
 • Transitioprojektit
 • Testauksen hallinta ja koordinointi
 • Koulutus

Linkedin/tessa-tirkkonen

tessa.tirkkonen
@graniittiservices.fi

+ 358 50 4433119

fi