Graniittilaiset varmistavat hankkeiden ja toimitusten lopputuloksen laadukkaan todentamisen testaamalla ja laadunvarmistamisella.

Testaus ennen käyttöönottoa on edellytys ratkaisun onnistumiselle.

Laadunvarmistuksella parannamme tuotosten laatua toimituksen jokaisessa vaiheessa. 

  • Test management
  • Suunnittelu ja määrittely
  • Koordinointi ja raportointi
  • Optimoidut testausmenetelmät ja työkalut
  • Quality assurance

Test Manager – Test Lead – Testauspäällikkö

BENEFITS

  • Minimizing and detecting errors early on
  • Quality improvement 
  • Läpivienti sovitussa aikataulussa
  • Cost savings
  • Clear criteria for production deployment

en_GBEN