Graniitin asiantuntijat auttavat muutoksen määrittelemisessä, hallinnoimisessa ja läpiviennissä.  
Tarvittavien vaikutusanalyysien avulla varmistamme ymmärryksen tavoitetilasta, riippuvuuksista sekä eron nykytilaan. Luomme analyysien ja kartoitusten pohjalta suunnitelman muutosjohtamiseen

Muutoksen läpiviennissä toimimme ihmislähtöisesti. Selkeällä vuorovaikutuksella kasvatamme muutoksen ymmärrystä ja tärkeyttä. Hallinnoimme sidosryhmiä ja huolehdimme muutoksen viestinnästä. Suunnittelemme tarvittavat koulutukset ja ohjeistukset sekä varmistamme niiden toteutumisen

 • Muutoksen suunnittelu, visualisointi ja vaikutusanalyysit
 • Liiketoiminnan muutoksen johtaminen
 • Muutosvaikutusten analysointi
 • Muutoksen jaksotus ja koordinointi
 • Sidosryhmien hallinta 
 • Viestintä ja tiedottaminen
 • Ohjeistukset ja koulutukset
 • Muutoksen toteutus ja läpivienti

HYÖDYT

 • Organisaation ja sidosryhmmien parantunut muutosvalmius
 • Kustannussäästöt
 • Riskien hallittavuus
 • Nopeampi muutoksen läpivienti 
 • Palveluhäiriöiden ja liiketoiminnan vaikutuksien vähentyminen
 • Liiketoiminnan yhdenmukaistuminen 

fiFI