Graniittilaiset varmistavat hankkeiden ja toimitusten lopputuloksen laadukkaan todentamisen testaamalla ja laadunvarmistamisella.

Testaus ennen käyttöönottoa on edellytys ratkaisun onnistumiselle.

Laadunvarmistuksella parannamme tuotosten laatua toimituksen jokaisessa vaiheessa. 

  • Testauksen hallinta
  • Suunnittelu ja määrittely
  • Koordinointi ja raportointi
  • Optimoidut testausmenetelmät ja työkalut
  • Laadunvarmistus

Test Manager – Test Lead – Testauspäällikkö

HYÖDYT

  • Virheiden minimoiminen ja löytäminen varhaisessa vaiheessa
  • Laadun parantuminen 
  • Läpivienti sovitussa aikataulussa
  • Kustannussäästöt
  • Selkeät kriteerit tuotantoon viennille

fiFI