Oral

Oral Hammaslääkärit on Suomen tunnetuin ja mieluisin hammaslääkäripalveluyritys, joka palvelee lähes 80 toimipisteessä valtakunnallisesti. Oralin tarjoamat suun terveydenhuollon palvelut kattavat kaikki erikoisalat.

Potilastietojärjestelmän integrointi

Vuonna 2018 Oral Hammaslääkärit Oyj osti Med Groupin yksityisen suun terveydenhuollon liiketoiminnot. ONNI hammas -brändillä toimivalla Med Group Hammaslääkärit Oy:llä oli Suomessa 22 hammaslääkäriasemaa 15 paikkakunnalla. Projektin tavoitteena oli integroida ONNI hammas -hammaslääkäriasemien potilastietojärjestelmä Oralin järjestelmään sekä kehittää teknologisesti edistyksellisiä palveluita myös uusille asiakkaille.

Projektin omistajuus ja kokonaisvastuu oli Oralin integraatiopäälliköllä ja kriittisen IT-integraation tekninen projektipäällikkö valittiin Graniitti Services Oy:stä, joka tarjoaa kokeneita ammattilaisia erilaisiin projektitarpeisiin.

Joustavuus, sitoutuneisuus ja yhteistyökyky

”Olemme erittäin tyytyväisiä, siihen miten iso integraatioprojekti saatiin maaliin suunnitelmien, tiukan aikataulun sekä budjetin mukaisesti”, toteaa Oral Hammaslääkäreiden toimitusjohtaja Jarno Huurinainen.

”Heti projektin alusta asti nähtiin sitoutuneisuus sekä yhteistyökyky niin Oralin oman organisaation kuin toimittajankin kanssa. Projektin aikana tuli tietysti pieniä yllätyksiä, mutta projektipäällikkö mukautui projektin muuttuviin tarpeisiin hyvin.”

”Kommunikointi sujui erinomaisesti ja organisaatiotamme tiedotettiin säännöllisesti projektin etenemisestä”, kiittelee Oral Hammaslääkäreiden integraatiopäällikkö Anna-Liisa Vuorinen.

Lisätietoja: www.oral.fi

Arek

Arek rakentaa, ylläpitää ja kehittää eläkevakuuttamisessa tarvittavia yhteisiä tietojärjestelmäpalveluita. Arekille tärkeitä asioita ovat järjestelmäpalveluiden korkea saatavuus ja riskien hallinta sekä kustannustehokkuus.

Sovellusylläpidon transitioprojekti

Arekin tarve oli siirtää kriittisten järjestelmien sovellusylläpito toiselta toimittajalta uudelle toimittajalle ja löytää siihen luotettava ja osaava projektipäällikkö.

Graniitti Servicen asiantuntijan toimiessa transitioprojektipäällikkönä, projekti pysyi aikataulussa sekä budjetissa ja projektin alussa sovitut tavoitteet saavutettiin. 

Avaimena onnistumiseen oli tiivis yhteistyö toimittajatiimien sekä asiakasorganisaation välillä ja aktiivisesti toiminut ohjausryhmätyöskentely. Projektissa saatiin osapuolet panostamaan transition tavoitteiden saavuttamiseen ja Arekin tietojärjestelmäpalvelujen saumattomaan toimintaan. 

Toimimme myös Arekin projektissa, jossa konesalipohjaisen, koneellisen ohjauksen taustajärjestelmä siirrettiin pilvipalveluun. Varmistimme projektin loppuvaiheessa, teknisenä projektipäällikkönä, sulavan käyttöönoton, jossa kaikki liitännäiset työt oli huomioitu ja riskit hallittu. Projektissa maksimoitiin lopputuloksen sisällön laatu, osapuolten läpinäkyvyyden ja sujuvan yhteistyön avulla

Projektipäällikkönä toiminut Katja Koivu-Pirhonen oli ammattitaitoinen, paineensietokykyinen ja kykeni tiukoissakin tilanteissa pitämään ohjat käsissään.”  – sanoo Arekin IT-johtaja Satu Koskinen.

fiFI