Tuija Hälvä

Kokenut projektinhallinnan ammattilainen

+358 50 563 6783

tuija.halva@graniittiservices.fi

LinkedIn

Kokemus

Olen teknisesti koulutettu ja sertifioitu projektiammattilainen. Minulla on laaja työkokemus projektipäällikön roolista, mutta urani alussa olen toiminut myös testaajana ja ohjelmistokehittäjänä. Hankkeet ja projektit lähtevät asiakastarpeesta, jota projektien avulla täytetään tarjousvalmistelusta lähtien. Luotan projektitiimin asiantuntijoiden ammattitaitoon ja oman osaamiseni avulla ohjaan projektia kohti tavoitetta. Vahvuuteni on projektikokonaisuuden hahmotus ja yksityiskohdissa piilevien ongelmakohtien ennakointi asiantuntijoiden tuella sekä ongelmien ratkaisutaidot.

Työurallani olen päässyt hyödyntämään osaamistani useilla eri toimialoilla. Vaikka toimialoilla on omat erityispiirteensä, vahvan projektikokokemukseni avulla uudelle toimialalle on ollut helppo siirtyä. Projektihallintamenetelmistä ovat tuttuja sekä ketterän kehityksen mallit että vesiputousmallikin. Projektini ovat olleet vaihtelevia tiiviistä muutamien kuukausien projekteista laajoihin usean vuoden hankkeisiin. Olen toiminut pääosin toimittajan/palveluntarjoajan projektipäällikkönä, mutta myös asiakkaan organisaatiossa toimittajahallinnan tehtävissä. Useimmille projekteille tyypillistä ovat olleet lukuisat integraatiot ja laajat riippuvuudet niin teknisesti kuin organisaatioiden/tiimien välilläkin. Niin pienen kuin suurenkin kokonaisuuden hallinta on vaatinut avointa ja selkeää kommunikointia.

Avainosaaminen

 • Projektien ja hankkeiden johtaminen
 • Monikulttuuristen asiantuntijatiimien johtaminen
 • Muutoshallinta
 • Monitoimittajaympäristöt
 • Sovelluskehitysprojektit
 • Integraatiot
 • Datamigraatiot
 • Ketterät menetelmät
 • Toimittajahallinta
 • Tuotekehitys
 • Käyttöönotot
fiFI