Osa 5

Graniitti Insights: Satu Pajuniemi, kokonaisarkkitehtuurin asiantuntija

16 huhtikuu, 2024

Jaa tämä julkaisu

Tervetuloa jälleen Graniitti Insights -sarjan äärelle!

Sarjan viidennessä osassa pääsemme tutustumaan syvemmin Satuun, kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijaan. Lue alta, kuinka Satu kertoo roolistaan, työtehtävistään ja miten hän auttaa asiakkaita saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa.

1. Kuvaile rooliasi kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijana?

- Kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijana vastaan asiakkaan liiketoiminnan avainhenkilöiden ohjaamisesta ja tukemisesta heidän suunnitellessaan organisaation liiketoiminnan, sen keskeisen tietopääoman ja niitä tukevien tietojärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta siten, että ne tukevat organisaation strategian toteuttamista.

2. Mitkä ovat tärkeimmät tehtävät roolissasi?

- Tehtäväni on tuoda asiakkaiden käyttöön parhaat käytännöt, jotka tukevat heidän suunnittelutyötään ja tulosten dokumentointia. Huolehdin projektin suunnittelusta ja läpiviennistä ja fasilitoin tulostavoitteiset työpajat ja työpajatuloksia tarkentavan asiantuntijatyön sekä dokumentoin tulokset asiakkaan valitsemassa muodossa. Kuuntelen, tuen ja ohjaan työssä.

3. Mitä haasteita työssäsi kohtaat?

- Pelkkä sana kokonaisarkkitehtuuri herättää liiketoiminnan edustajissa vilunväreitä! Se kuulostaa IT:ltä. Minun tulee rohkaista asiakkaita tulemaan mukaan kokonaisarkkitehtuurin suunnittelutyöhön eli madaltaa mahdollista kynnystä. Kokonaisarkkitehtuuri ei ole tekniikkaa, se on koko organisaation osien ja niiden välisten riippuvuuksien tunnistamista. Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun on malleja ja menetelmiä, osallistuja tuo mukanaan sisällön eli organisaation ja ammattinsa ymmärtämisen ja osaamisen. Konsultti auttaa siinä, miten tiedosta muodostuu tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

4. Miten huolehdit kommunikoinnista?

- Vuorovaikutus on kokonaisarkkitehtuurin keskeinen onnistumistekijä. Tuloksia ei pystytä tuottamaan laboratoriossa, vaan tärkein työkalu, liiketoiminnan ymmärtäminen tapahtuu vain vuorovaikutuksessa asiakkaan edustajien kanssa. Työmallini perustana ovatkin siksi vuorovaikutteiset työmuodot. Työpajoissa hyödynnämme ryhmätyömenetelmiä, joiden tavoitteena on saada tehokkaasti ja monipuolisesti tietoa sekä tuottaa tiedon perusteella yhteinen näkemys ryhmätyön aiheesta. Asiantuntijapalavereissa tarkennetaan yhdessä aikaansaatuja tuloksia. Kaikki projektin tulokset ovat koko ajan kaikkien tarvittavien henkilöiden nähtävillä kommentoitavissa ja kehitettävissä.

5. Kuinka roolisi edistää asiakkaidemme liiketoiminnallisia tavoitteita?

- Huolehdin siitä, että kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelussa tulokset johdetaan liiketoiminnan tavoitteista. Noihin tavoitteisiin on hyvä peilata tuloksia aina kun niitä syntyy ja varmistaa näin tulosten tarkoituksenmukaisuus.

6. Millaisia työkaluja ja menetelmiä käytät kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa ja dokumentoinnissa?

Tärkein työkalu on kokonaisarkkitehtuurin suunnittelemiseen ja hallintaan luotu  TOGAF -arkkitehtuurikehys, josta on olemassa Suomen julkishallinnon käyttöön sovellettu versio Julkishallinnon suositus 197 (JHS 179).  Tämä suomenkielinen versio soveltuu hyvin myös yritysmaailmaan.  

Vuorovaikutukseen käytän kuhunkin tilanteeseen soveltuvia välineitä. Joskus se tarkoittaa voimapaperia ja post-it –lappuja, mutta korona-ajan jälkeen pääosin digitaalisia välineitä niin videokokouksiin kuin ryhmätöiden tekemiseen ja tulosten kommentointiin ja kehittämiseen sähköisessä ryhmätyötilassa. 

Dokumentaatio laaditaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisilla välineillä. Nykyisin se tarkoittaa usein jotain kokonaisarkkitehtuurin mallinnusvälinettä kuten QPR, Sparx Systemsin Enterprise architect, Arter Oy:n ARC tai IMS.  

7. Millä tavoin tuet asiakkaitamme kokonaisarkkitehtuurityön tulosten käyttöönotossa?

- Kokonaisarkkitehtuurimalliin kuuluu muutoksen hallinta ja toimeenpanon tukeminen. Käytännössä teemme usein puuteanalyysin nykyisen ja tavoitetilan toiminnan välillä ja pohdimme kehittämistarpeet sekä toimenpiteet ja muodostamme tiekartan nykytilasta tavoitetilaan. Tiekartta jaetaan sitten konkreettisiin kehityshankkeisiin ja projekteihin, joissa tavoiteltu muutos saadaan aikaan.

8. Mikä on roolissasi kaikista mieluisinta?

- Ihmisten kohtaaminen, kuuleminen ja haastaminenkin. Uusien asioiden sisäistäminen ja loogisen tason haasteiden ratkaiseminen. Se, kun alussa varautunut asiakas sanoo, että tämä kokonaisarkkitehtuurihan onkin hyödyllistä ja mielenkiintoista.

Kivenkovat asiantuntijat

Meiltä löydät alan vavimmat asiantuntijat viemään projektisi menestyksekkäästi maaliin. Tutustu asiantuntijoihimme tarkemmin.

FI

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä niin keskustellaan miten voimme auttaa menestymään liiketoiminnan muutoksissa sekä It projekteissa varmistaen menestyksekkään läpiviennin.