Jaakko Wegelius | Analyyttinen ja kokenut ekosysteemien ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija

Jaakko Wegelius

Analyyttinen ja kokenut ekosysteemien ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija

Olen kehittämistyön ammattilainen, joka osaa tarkastella asioita monelta eri kannalta: asiakkaan tarpeet, liiketoimintamahdollisuudet, tuote- ja palvelukehitys, johtaminen ja IT:n mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä. Osaan hahmottaa ”ison kuvan” ja minulla on analyyttinen lähestymistapa. Vahvuutenani on taito tarkastella asioita sekä strategisella tasolla että käytännöllisten jokapäiväisten ratkaisujen valossa. Kollegani sanovat, että minulla on kyky löytää oleellinen ja kiteyttää ajatuksia. 

Minulla on kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä, palveluiden tuotteistamisesta liiketoimintamallien ja ansaintalogiikan näkökulmasta: miten asemoida palvelu markkinoilla ja miten käyttää liiketoimintaverkostoja, millainen tuote- ja palveluvalikoima tulisi olla, jotta se hyödyttäisi ja kiinnostaisi asiakkaita sekä muodostaisi asiakkaalle yhtenäisen kokonaisuuden. Minulla on myös kokemusta toiminnan ja palveluiden kehittämisestä toisesta näkökulmasta: liiketoimintaprosessien analysointi ja kehittäminen sekä IT:n käyttäminen liiketoiminnan oleellisena osana, tuote- ja palveluhallinta.. 

Kokemukseeni kuuluu toiminnan suunnittelu liiketoiminnan tarpeista hankkeiden suunnitteluun ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, muutoksen hallinta ja johtaminen sekä kustannushyötyanalyysit. Olen työskennellyt kansainvälisissä projekteissa ja ohjannut alihankintaa. Asiakkaani ovat olleet yksityisiä yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita. 

Avainosaaminen:

  • Liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen 
  • Liiketoimintaverkostojen analysointi ja kehittäminen 
  • Palveluvalikoiman ja palveluiden tuotteistus 
  • Tuotehallinta ja tuotekehitys 
  • Sovelluskehitysprojektit 
  • Työpajojen ja asiakastilaisuuksien fasilitointi
FI

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä niin keskustellaan miten voimme auttaa menestymään liiketoiminnan muutoksissa sekä It projekteissa varmistaen menestyksekkään läpiviennin.