Liiketoiminnan kehittäminen

Autamme tunnistamaan liiketoimintasi kehitysmahdollisuudet ja suunnittelemaan tehokkaat ratkaisut. Varmistamme sujuvan yhteistyön digitaalisessa toimintaympäristössä liiketoiminnan ja IT:n välillä.

Esiselvitys

Kartoitamme yhdessä kokonaiskuvan ja reunaehdot ja niihin pohjautuen teemme suunnitelman, jonka konkreettisin toimenpitein hankkeesi saavuttaa tavoitteet aikataulussa, kustannukset pysyvät hallinnassa ja avainhenkilöt on sitoutettu uudistukseen.

Palvelut

 • Tilannekuva
 • Etenemissuunnitelma toimenpide-ehdotuksin
 • Kick off -palvelu

Toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto

Ketterän mallin omaksuminen nopeuttaa yrityksen kykyä reagoida muutoksiin nopeasti ja ohjaa jatkuvaan oppimiseen ja prosessien parantamiseen. Organisaation kypsyystasoon sovitettu malli tuo kasvua ja lisäarvoa liiketoiminnallesi. 

Palvelut

 • Projektinhallintamallit
 • Ketterät menetelmät (Scrum, SAFe, Kanban, LEAN)
 • Palveluhallintamallit
 • Käytänteiden ja prosessien optimointi
 • Riskien vähentäminen

Palvelustrategia ja palveluiden tuotteistus

Tuotteistuksemme huomioi koko toimintaverkostosi. Autamme löytämään uusia liiketoimintahyötyjä ja mahdollisuuksia tarkastelemalla koko ketjua palvelun  tuottamisesta, toimittamisesta ja myynnistä ostamisen helppouteen, ansaintamalleihin ja verkostoitumiseen.

Palvelut

 • Palvelulähtöinen visio tai strategia
 • Liiketoiminnan tuotteistus
 • Ekosysteemikeskeisen liiketoiminnan tuotteistus
 • Palveluvalikoiman tai palvelun tuotteistus

Arkkitehtuuripalvelut

Palvelujemme avulla kuvaat liiketoimintasi merkittävät toiminnalliset osat, keskeisen tietopääoman ja niitä tukevan tietojärjestelmäkokonaisuuden sovitetulla laajuudella ja tasolla. Tulokset tukevat jatkuvaa johtamista ja kehittämistä.  

Palvelut

 • Toiminnan kehittämistarpeiden selvitys
 • Kokonaisarkkitehtuurityön organisointi ja hallinta
 • Viite- tai kohdearkkitehtuuri
 • Kokonaisarkkitehti tai kokonaisarkkitehdin tuki 
 • Tietoarkkitehtuuri
 • Palveluiden, toimintamallin ja prosessien kuvaaminen ja kehittäminen 

Yritysvastuupalvelu

Arvioimme nykytilanteenne huolellisesti ja tarjoamme käytännönläheistä ja asiantuntevaa tukea vastuullisuuden kehittämiseen, viestintään ja johtamiseen. Tuemme sekä vastuullisuustyön käynnistämisessä että sen edistyneemmässä kehityksessä. Asiantuntijamme auttavat yritystänne tekemään merkityksellistä vastuullisuustyötä liiketaloudellisia vaatimuksia unohtamatta.

Palvelut

 • Vastuullisuuskartoitus ja –selvitys
 • Benchmark-, GAP- ja olennaisuusanalyysit
 • Vastuullisuusraportointi
 • Vastuullisuusstrategia ja –ohjelma
 • Riskienhallinta
 • Räätälöidyt asiantuntija-, laskenta- ja projektinjohtopalvelut

Alan vahvimmat asiantuntijat käytettävissäsi

Kokeneet asiantuntijamme tuottavat välitöntä lisäarvoa ja huolehtivat sovittujen asioiden menestyksekkäästä läpiviennistä. Ole rohkeasti yhteydessä ja löydetään sopivat asiantuntijat vastaamaan tarpeitasi.

FI

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä niin keskustellaan miten voimme auttaa menestymään liiketoiminnan muutoksissa sekä It projekteissa varmistaen menestyksekkään läpiviennin.