Mikko Ajoviita

Liiketoimintalähtöinen hanke- ja projektipäällikkö​

Olen analyyttinen ja aikaansaava konsultti, jolla on vuosien käytännön kokemus erilaisista liiketoiminnan prosesseista, projektihallinnasta ja laadunvarmistuksesta. Minulla on vahva teoreettinen tausta korkeakoulututkinnon ja useiden sertifiointien kautta. Vahvuuksiani ovat ongelmien ratkaisutaidot ja ihmisten johtaminen.

Työskentely konsulttina useiden eri asiakkaiden kanssa moninaisissa rooleissa on auttanut minua ymmärtämään erilaisia liiketoiminnan tarpeita ja tavoitteita. Olen työskennellyt useammassa projektissa, jotka liittyvät toiminnanohjausjärjestelmiin tai verkkokauppa-alustoihin. Olen ollut mukana määrittelemässä ja julkaisemassa uusia toimintamalleja liiketoiminnan ja testauksen osalta. Kansainvälisten ketterien tiimien vetäminen on minulle tuttua asiakkaan projekteissa sekä oman yrityksen sisällä.

Erityinen mielenkiinnonkohteeni on vaatimushallinta eri tasoilla. Yritän aina löytää parannettavaa työskentelytavoissa ja prosesseissa yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Avainosaaminen

 • Projektinhallinta
 • Testauksen hallinta 
 • Laadunvarmistus 
 • Vaatimusmäärittely 
 • Muutoshallinta 
 • Johtamis- ja esimiestyö 
 • Liiketoiminnan prosessit 
 • Toimittajanhallinta 
 • Integraatiot 
 • Käyttöönotot 
 • Monitoimittajaympäristöt 
 • Sovelluskehitysprojektit 
 • Ketterät menetelmät 

mikko.ajoviita
@graniittiservices.fi

+358 40 596 0455

fi