Vastuullinen IT -
Kohti Kestävää Liiketoimintaa

Teknologian vahva rooli kestävän liiketoiminnan edistäjänä ja kehittäjänä

Tämän päivän liiketoimintamaailmassa ympäristö-, sosiaali- ja hallinnolliset (ESG) kysymykset ovat keskeisiä menestyksen mittareita. Vastuullisen liiketoiminnan saavuttaminen on kuitenkin mahdotonta ilman teknologiaa. Sen on oltava käytössä tavalla, joka auttaa maksimoimaan hyödyt samalla kun minimoidaan haitalliset sivuvaikutukset.

Tulevaisuudessa yrityksiin kohdistuvat vastuullisuusstandardit, lait ja säädökset tulevat kasvamaan entisestään, kuten käy ilmi vuonna 2025 voimaan astuvasta kestävyysraportointidirektiivistä (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), joka  kasvattaa merkittävästi yritysten vastuullisuusvelvoitteita (Lue lisää)

Suurista organisaatioista ovat omaksuneet kattavan ja vastuullisen IT-strategian, jossa on selkeät tavoitteet ja aikataulut (Capgemini 2021)
1 %

Yritysten tietotekniikka vaikuttaa merkittävästi maailman hiilijalanjälkeen

 Huolimatta tietotekniikan hiilijalanjäljen merkittävästä kasvusta, kestävä IT ei ole etusijalla useimmille organisaatioille. Ainoastaan 18 prosenttia suurista organisaatioista on ottanut käyttöön kokonaisvaltaisen vastuullisen IT-strategian, joka sisältää selkeät tavoitteet ja aikataulut, ilmenee Capgeminin vuonna 2021 julkaisemasta tutkimuksesta. Tutkimus osoitti myös, että lähes puolet näistä yrityksistä ilmoitti  puutteista työkaluissa ja osaamisessa, jotka olisivat välttämättömiä vastuullisuusaloitteiden toteuttamisessa.

Teknologia on avainasemassa vastuullisuuden edistämisessä, ja tässä IT-johtajilla on merkittävä rooli. Tämä sisältää ympäristöystävällisen teknologian aktiivisen käyttöönoton ja nykyisen sekä uuden infrastruktuurin ympäristövaikutusten minimoimisen. IT:n rooli on moninainen ja siinä on kolme keskeistä mahdollisuutta edistää vastuullista toimintaa:

1

Kokonaisvaltaisen ja integroidun datan ja tietojen ohjelman toteuttaminen ympäristöystävyyden mittaamiseksi ja edistämiseksi.

2

Hyödyntää kestävän kehityksen suuntaamaa teknologiastrategiaa.

3

Edistää avoimuutta ja vastuullisuutta arvoketjussa.

Olemme erittäin kiinnostuneita aiheesta ja lähdemme tutkimaan sitä syvällisemmin. Tule mukaan seuramaan tulevia blogikirjoituksia ja osallistumaan keskusteluun!

Huolehdi yrityksesi tulevaisuuskestävyydestä ja hyödynnä vastuullisuutta liiketoiminnan vahvuutena!

Graniitti tarjoaa räätälöityjä vastuullisuuspalveluita, joiden avulla yritykset voivat saavuttaa omat kestävyystavoitteensa. Jokainen yritys on ainutlaatuinen, minkä vuoksi lähestymme vastuullisuutta yksilöllisesti. Palvelumme avulla voit saavuttaa useita etuja, kuten kustannussäästöjä, myynnin lisäämistä ja asiakasuskollisuuden kasvattamista sekä houkuttelevuuden parantamista sijoituskohteena ja kilpailuedun vahvistamista. Tulevaisuuden menestyksesi rakentaminen ja vastuullisuuden hyödyntäminen liiketoiminnan vahvuutena ovat keskeisiä askeleita kohti kestävää liiketoimintaa.

FI

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä niin keskustellaan miten voimme auttaa menestymään liiketoiminnan muutoksissa sekä It projekteissa varmistaen menestyksekkään läpiviennin.