Yritysvastuusta vastuulliseksi yritykseksi

Termi yritysvastuu on viime aikoina noussut yhä suurempaan rooliin viestinnässä ja yleisessä keskustelussa. Asiakkaat, sijoittajat ja yhteistyökumppanit vaativat jatkossa selkeämpää näyttöä vastuullisesta liiketoiminnasta. Muun muassa Suomen hiilineutraaliustavoite ja huoli ympäristöstä ovat luoneet niin lainsäädännöllisen kuin sosiaalisenkin paineen. Myös työnantajakuvalla on entistä suurempi merkitys, sillä yritykset taistelevat myös parhaimmista työntekijöistä.

Euroopan Komissio antoi vuonna 2021 ehdotuksen uudesta CSRD-direktiivistä (Corporate Sustainability Reporting Directive), joka laajentaa vastuullisuusraportointivelvoitteita. Ensimmäisessä vaiheessa se tulee koskettamaan yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä, mutta vuonna 2026 direktiivi tulee laajenemaan entisestään koskettaen myös listattuja pieniä yrityksiä sekä pk-yrityksiä.

Vastuullisuusraportointi ei ole uusi asia, sillä isot pörssiyritykset ovat jo vuodesta 2016 alkaen kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti toteuttaneet raportointia. Direktiivin myötä muuttuu se, että raportointivelvoitetta laajennetaan asteittain koskemaan muitakin kuin pörssiyrityksiä. Lisäksi raportointiin tulee yhtenäisempiä linjauksia sekä ennen kaikkea arvoketjujen myötä vastuullisuusraportointi vaikuttaa myös alihankintayrityksiin.

Graniitin vastuullismatka on jatkuva prosessi

Me Graniitilla havahduimme siihen, että meiltä puuttuvat sekä näkyvät dokumentit että selkeät prosessit, joilla osoittaa, että yritysvastuu on meillä jo hallussa. Etenkin, kun vastuullisuus aidoimmillaan määritellään alkamaan siitä, mihin lain asettamat rajat piirtyvät, ja mitä yritys tekee enemmän rajojen ulkopuolella.

Aloitimme syksyllä 2022 oman vastuullisuustyömme, jonka ensimmäinen askel on ollut Graniitin nykytilan määritys. Selvitimme toimintakenttämme sekä sen, mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Kartoitimme sekä kyselyillä että haastatteluilla niin omistajien, hallinnon kuin työntekijöidenkin näkemyksiä yritysvastuullisuuden tilastamme.

Tunnistimme vastausten perusteella kehityskohteita. Seuraava etappimme on miettiä mitä kehityskohteista edistämme viestinnällisin ja mitä koulutuksellisin menetelmin.

Yksi yrityksemme arvoista on vuodesta 2017 alkaen ollut

“kehittää ja edistää hyvää työkulttuuria säännöllisen, selkeän ja avoimen kommunikoinnin kautta”.

Arvojemme mukaisesti avasimme omille nettisivuillemme tammikuun 2023 alussa vastuullisuusosion, jossa kerromme avoimesti ja läpinäkyvästi omasta vastuullisuusprosessien kehittämisestämme. Olemme tehneet paljon hyvää etenkin sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta (tästä osoituksena mm. Henkilöstötyytyväisyyskysely 11/2022). Kehitettävääkin löytyy, ennen kaikkea vastuullisuusalueiden tasapainoisessa huomioimisessa.

Yritysvastuullisuuden näemme matkana, jossa tavoitteiden asettaminen ja arvioiminen on jatkuva prosessi. Matkan varrella voimme ilolla ja hyvällä omatunnolla sanoa olevamme vastuullinen yritys. Keskustelemme mielellämme vastuullisuusasioista ja olemme valmiita lähtemään vastuullisuusmatkalle myös sinun yrityksesi kanssa.

Tutustu huipputiimiimme