Laura Vanninen | Kokenut tuote- ja liiketoiminnan kehittäjä, projektiammattilainen

Laura Vanninen

Kokenut tuote- ja liiketoiminnan kehittäjä, projektiammattilainen

Olen kokenut pankki- ja rahoitusalan ammattilainen ja minulla on vahva usean vuoden projektityöskentelykokemus. Olen työskennellyt yli 20 vuotta erilaisissa rooleista rahoitusalalla. Viimeiset 10 vuotta olen ollut kehittämässä tuotteita- ja palveluita pankeille sekä kiinteistönvälittäjille. Minulla on vahva osaaminen henkilöasiakasrahoituksesta, sähköisestä kiinteistö- ja huoneistokaupasta sekä muista keskeisistä digitaalisista palveluista lainaamisen sekä asuntokaupan osalta. Know Your Customer- palvelut yrityksille ovat myös minulle tuttuja. Vuosien kokemusten myötä minulle on syntynyt laaja yhteistyöverkosto pankki- ja rahoitusalalta sekä myös tärkeiden viranomaisten kanssa.

Olen työskennellyt useassa ohjelmisto- ja tuotekehitysprojektissa. Toimin luontevasti ketterissä ympäristöissä ja tunnen hyvin myös perinteiset projektihallinnan menetelmät. Olen ollut jalkauttamassa uusia tiimi- ja projektityöskentelytapoja yrityksissä. Pidän tärkeänä, että työt etenevät projektissa saumattomasti alusta loppuun saakka, projekteja johdetaan aktiivisesti sekä kaikille sidosryhmille on koko ajan tarjolla näkyvyys etenemiseen. Projektinjohdon tärkeimpänä tehtävänä on seurata, kommunikoida ja tarvittaessa tukea siellä, missä apua tarvitaan.

Vahvuuksiani ovat asiakas- ja liiketoimintalähtöisyys, vuorovaikutustaidot sekä vahva projektityöskentelyosaaminen. Projekteissa tiimi koostuu eri alojen ammattilaisista ja parhaat ratkaisut kehitetään yhteistyössä. Mielestäni projektien onnistumisen kulmakivet ovat kokonaisuuksien hallinta, läpinäkyvyys ja hyvä kommunikointi. Olen valmis tekemään töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avainosaaminen:

  • Tuote- ja liiketoiminnan kehitys
  • Digitaalisten palveluiden kehitys
  • Tuoteomistajuus
  • Ketterät menetelmät
  • Tiimin työn johtaminen
  • Release management
  • Rahoitus- ja asuntokauppaprosessit
  • Sovelluskehitysprojektit
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen
  • Sidosryhmätyöskentely
FI

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä niin keskustellaan miten voimme auttaa menestymään liiketoiminnan muutoksissa sekä It projekteissa varmistaen menestyksekkään läpiviennin.