Mitä hyötyä graniitin projektipäällikkö tuo organisaatiolle?

Jaa tämä julkaisu

Mitä hyötyä graniitin projektipäällikkö tuo organisaatiolle?

Projektinhallinta vaikuttaa koko yrityksen menestykseen ja kustannustehokas projektinhallinta on avainasemassa kunkin yksittäisen projektin onnistumisessa. Keino varmistaa projektin sujuvuus ja tehokkuus on valita ulkoinen kokenut projektipäällikkö. 

Graniitin projektipäälliköstä organisaatio saa merkittäviä hyötyjä:

1- Kokemus ja erikoistunut asiantuntemus 

Ulkoinen projektipäällikkö tuo mukanaan laajan kokemuksen ja asiantuntemuksen projektinhallinnasta eri aloilta. Graniitin projektipäällikkö ei tuo mukanaan ainoastaan vankkaa kokemusta, vaan myös uusia ideoita ja innovaatioita sekä projektiin että yritykseen. He voivat haastaa vakiintuneita käytäntöjä ja tuoda mukanaan raikasta ajattelua ja uusia näkökulmia.

Erityisesti laajat ja vaativat tietojärjestelmäprojektit ovat haastavia yrityksille. Esimerkiksi toiminnanohjaus- tai laskutusjärjestelmän vaihto voi osua omalle henkilöstölle kerran tai kaksi uran aikana. Tällöin kokemusta järjestelmän vaihdosta ei välttämättä kerry riittävästi organisaation sisällä, joten ulkoisen projektipäällikön hankkiminen kannattaa ja on perusteltua. Heidän kokemuksensa ja asiantuntemuksensa näissä projekteissa voivat olla ratkaisevia tekijöitä onnistumisen kannalta.

2- Objektiivisuus

Projektipäällikkömme eivät ole sidottuja tiettyyn toimittajaan, teknologiaan, työkaluun tai viitekehykseen. Tämä antaa heille vapauden soveltaa parhaita käytäntöjä joustavasti ja tarpeen mukaan. Organisaation sisäiset ristiriidat eivät myöskään vaikuta projektipäällikön päätöksiin.

3- Resurssien optimointi

Ulkoinen projektipäällikkö voi auttaa optimoimaan resurssien käyttöä projektin aikana. Graniitin projektipäällikkö pystyy tunnistamaan ja hallitsemaan resurssien jakoa, mikä johtaa projektin tehokkaampaan läpivientiin ja kustannussäästöihin. 

4- Kustannustehokkuus ja joustavuus

Aina ei ole taloudellisesti kannattavaa palkata omaa projektipäällikköä lyhytkestoiseen projektiin. Ulkoinen projektipäällikkö tarjoaa mahdollisuuden saada tarvittavaa osaamista juuri silloin kun sitä tarvitaan, ilman sitoutumista pitkäaikaisiin sopimuksiin tai palkkakustannuksiin. Huomattavia säästöjä ja joustavuutta kertyy, kun maksetaan vain tehdystä työstä ja projektin ja tarpeen loputtua päättyy myös projektipäällikön toimeksianto.

5- Riskien hallinta

Graniitin projektipäällikkö tuo kokemuspohjaisen näkemyksen myös riskien hallintaan, mikä vaikuttaa olennaisesti projektin onnistumiseen. Kokenut projektipäällikkömme pystyy tunnistamaan potentiaaliset riskit jo varhaisessa vaiheessa ja luomaan ratkaisuja niiden hallitsemiseksi tai välttämiseksi kokonaan.

Ulkoinen projektipäällikkö on investointi, joka maksaa itsensä takaisin projektin onnistuessa tehokkaasti aikataulussa, budjetissa ja sen laajuudessa. Graniitin asiantuntijat ovat aina valmiina viemään projektisi menestyksekkäästi maaliin.

Ota yhteyttä

Alan vahvimmat asiantuntijat käytettävissässi

Ota yhteyttä niin keskustellaan, miten voimme auttaa menestymään liiketoiminnan muutoksissa sekä It projekteissa varmistaen aina menestyksekkään läpiviennin.

FI

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä niin keskustellaan miten voimme auttaa menestymään liiketoiminnan muutoksissa sekä It projekteissa varmistaen menestyksekkään läpiviennin.