Outi Penttilä: 20 vuoden kokemus etätyöstä on auttanut luomaan selkeät rutiinit arkeen

Moni jätti viimeisen vuoden aikana etätyöt ja siirtyi tekemään töitä hybridimallilla. Graniitille molemmat mallit ovat tuttuja, sillä olemme tehneet vuosien aikana töitä monissa eri toimintaympäristöissä ja erilaisissa tiimeissä, kasvokkain ja ruudun välityksellä eri malleja soveltaen. Näemme suurena etuna sen, että pystymme tekemään töitä täysin paikkariippumattomasti.

Outi Penttilä on kokenut projekti- ja palveluhallinnan ammattilaisemme, joka tekee tällä hetkellä ainoastaan etätöitä. Moni kipuilee etätöissä muun muassa oman ajanhallinnan kanssa, mutta Outille tyypilliset etätyön sudenkuopat eivät tuota ongelmia. Rutiinit ovat jo hiottuja, sillä etätyö on hänelle tuttua jo 20 vuoden ajalta, joista viimeisen vuoden ajan Outi on työskennellyt ainoastaan etätöissä. Lähityöhön palaamista joskus tulevaisuudessa Outi ei kuitenkaan sulje pois.

– Viimeisen vuoden aikana olen huomannut, että itselleni sopii parhaiten vapaus valita jäänkö etätöihin vai lähdenkö toimistolle, eli jonkinlainen hybridimalli, kertoo Outi.

Graniitilla taklataan etätyön riskit

Etätyö, hybridityö sekä monipaikkainen työ yleistyvät nopeasti. Digitalisaation ansiosta työ on yhä useammin paikkariippumatonta erityisesti asiantuntijatyössä.

Etätyö sisältää toki myös riskejä: Työaika saattaa venyä, ja työ ja vapaa-aika sekoittua. Joillakin saattaa olla vaikea irrottautua työstä, mikä saattaa aiheuttaa liiallista kuormittumista.

Jos kotona on perhe, vaatii etätyö sopeutumista kaikilta osapuolilta. Etätyössä saatetaan kokea myös yksinäisyyttä ja eristyneisyyden kokemusta työyhteisöstä.

Graniitilla haluamme taklata etätyön riskit, ja huolehtia siitä, että etätyössäkään ei koeta yksinäisyyttä tai ulkopuolisuuden tunnetta. Huolehdimme myös siitä, että työntekijät voivat hyvin, vaikka emme kasvokkain kohtaisikaan – kaiken takana on hyvä kommunikaatio. Uskomme, että onnistumme, kun tuemme oman työn johtamista, pidämme huolta kommunikaatiosta ja huolehdimme tiedon jakamisesta.

 

Outi Penttilä | Kokenut projekti-ja palveluhallinnan ammattilainen

Outi ei ole kokenut etätyössä yksinäisyyttä, ja listaakin etätyön plussiksi mm. ajan säästön, rauhallisen työympäristön sekä mahdollisuuden valita työympäristönsä. Hän kuitenkin myöntää, että työt vievät joskus mennessään, töihin unohtuu ja työpäivät venyvät. Koska työpäivän aikana kasvokkainkohtaamisia ja käytäväkeskusteluita ei ole, on Outi kokenut tärkeäksi sopia silloin tällöin lounastreffejä.

– Pyrin käymään muutenkin ulkona lounaalla, ainakin muutamana päivänä viikossa. Yksi tapa päivän rytmittämiseen on myös pieni kävelylenkki aamuisin, jolloin ikään kuin lähden töihin. Vastaavasti työpäivän jälkeen vuorossa on taas happihyppely kotiinlähdön merkiksi, kuvailee Outi rutiinejaan, ja muistuttaa, että on tärkeää pitää myös muita pieniä taukoja päivän aikana.

Etätyöskentelytyöpisteeseen kannattaa myös panostaa, jotta päivän aikana voi vaihtaa työasentoa.

Oman työn johtaminen vaatii paljon. Outilla on tapana, jos mahdollista, jättää palaverien väliin aikaa, jotta hän pystyy edistämään palavereissa tulleita tehtäviä samantien eteenpäin.

– Vain minä tiedän kalenterini, joten pyrin siihen, etten lupaa liian tiukassa aikataulussa asioita – toki joskus on tarpeen ja pitääkin joustaa. Keskittymistä vaativissa tekemisissä laitan sähköpostin, puhelimen ja viestintävälineet kiinni.

Motivaatio pysyy yllä, kun kommunikaatio toimii

Etätyö edellyttää luottamusta, yhteistä suunnittelua ja sopimista sekä etätyöntekijän itsenäisen työskentelyn tukemista.

– Etätyöskentelyssä näen tärkeänä avoimen ja säännöllisen sekä matalan kynnyksen yhteydenpitoon esihenkilön ja kollegoiden kanssa, sanoo Outi ja painottaa, että on erityisen tärkeää sopia myös työtavoista ja työkaluista, joilla viestitään.

Graniitilla työnantaja ja kollegat näkyvät arjessa viikottaisin puheluin, säännöllisin Teams-palaverein, ja kollegoihin ollaan yhteydessä eri viestintävälineiden kautta päivittäin.

Työmotivaation kanssa Outilla ei ole ongelmia.

– Sopivassa määrin muutos, tekemisen kehittäminen sekä asioiden edistäminen sekä loppuun saattaminen motivoivat.

Outin vahvuuksiin kuuluu hyvät organisointi- ja kommunikointitaidot, jotka tukevat etätyössä. Outille ei tuota myöskään ongelmaa ohjata tiimiä tai projektia myös virtuaalisessa ympäristössä. Myös kyky mukautua helposti muutoksiin ja uusiin tilanteisiin sekä positiivinen ote, tukevat yksintyöskentelyä.

– Tykkään tällä hetkellä työstäni ja sen tarjoamista haasteista. Työn mielekkyyttä lisäävät erilaiset ihmiset, joiden kanssa saan tehdä töitä, sanoo Outi.

Etätyön edut työntekijälle:

Etätyön edut työnantajalle:

Etätyön riskejä ja haasteita työntekijälle:

Lähde: https://www.ttl.fi/teemat/tyoelaman-muutos/etatyo-hybridityo-ja-monipaikkainen-tyo