Aino-Maija Vaskelainen

Muutoksesta, ihmisistä ja yhdessä tekemisestä innostunut projektiammattilainen

Minulla on laaja-alaista kokemusta työskentelystä erilaisissa ympäristöissä, projektityöstä ja liiketoiminnan kehittämisestä suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Olen työskennellyt myös lukuisissa kansainvälisissä projekteissa sekä asunut ulkomailla. 

Olen saanut olla mukana toteuttamassa vaativia transformaatioprojekteja, tietojärjestelmähankkeita ja liiketoiminnan muutoksia. Tartun mielelläni haasteisiin joita muut pitävät vaikeina jollei mahdottomina.

Olen motivoitunut muutoksesta, tulevaisuuden mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja muiden ihmisten auttamisesta. 

Mikä erottaa minut muista? Fasilitointitaidot ja systeemiajattelu.

Avainosaaminen

 • Fasilitointi
 • Analyyttiset taidot
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Coaching
 • Kyky tehdä asioita näkyväksi ja kuvata syy-seuraussuhteita
 • Viestintä ja vuorovaikutustaidot
 • Ihmisläheinen työskentelytapa
 • Johtaminen, esimiestaidot
 • Projektiportfolioiden hallinta
 • Projektihallinta- ja johtaminen
 • Ohjelmajohtaminen
 • Monitoimittajaympäristöt
 • Ekosysteemiajattelu ja co-creation
 • Toiminnanohjausjärjestelmäprojektit
 • Prosessikehitys (Lean Six Sigma Black Belt)
 • Luovuus, kyky ideoida uutta ja soveltaa

aino-maija.vaskelainen
@graniittiservices.fi

+358 40 5773261

fi